Het Socrateskoor en solisten in actie

Het Socrateskoor
is het koor van ouders en vrienden van de Vrije Scholen in Zeist en omgeving. Het staat open voor iedereen, met of zonder koorervaring, die zich met de Vrije Scholen verbonden voelt. Het Socrateskoor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).

De repetities zijn elke dinsdag in het gebouw van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 te Zeist van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn er in de regel geen repetities. Twee of drie keer per jaar wordt een extra repetitiemiddag op zaterdag of zondag georganiseerd.

De contributie bedraagt € 22,00 per maand, voor studenten €12,50 per maand.

Bent u nieuwsgierig? Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij: socrateskoor@gmail.com